Aktuálně: Jarní prázdniny 2024

Mapa Asie

Počet obyvatel: 4.140.000.000
Rozloha: 44.603.853 km²

Asie tvoří východní součást kontinentu Eurasie a je díky své rozloze největším světadílem světa. Žije zde nejvíce lidí a stala se i nejhustěji osídleným světadílem, Asiaté tvoří 60% obyvatel Země a to hlavně díky přelidněné Indii a Číně. Asie zabírá území především východní a severní polokoule a má 47 států. Od Evropy dělí Asii východní hrana Uralu, pobřeží Kaspického moře, Kavkaz a Černé moře. Na obou světadílech se nachází území Ruska, Kazachstánu a Turecka.

Státy Asie